5510 Sayılı Kanun Teşviki ( %5’lik indirim)

Written by Kanun Maddeleri

5510 Sayılı Kanun Teşviki ( %5’lik indirim)

En çok kullanılan ve %5’lik indirim olarak da bilinen teşvik, 15/5/2008 tarihinde 5763 no’lu kanunla kabul edilmiş, 26.05.2008’de resmi gazetede yayınlanmış ve 1.10.2008 itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Bu teşvike göre, 4a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

Bunun şartları ise şunlardır;

  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
  • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, (taksitlendirmiş olması bu kanundan yararlanmasına taksitlerini zamanında ödediği sürece engel değil.)
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,
  • Kuruma bildirge verilirken 5510 sayılı kanun türü seçilmesi gerekmektedir.
  • Bu şartların haricinde; kamu kurumlarından alınan ihale işlerinde ve sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlarda bu teşvik uygulanamaz. Teşvik iş yeri bazındadır.
  • Teşvikin %5’lik indirimi, %37,5 olan primi %32,5’a indirdiğinden aslında işverenin sigortaya ödeyeceği primi %13,33 indirecektir. Prim ödemesi 10.000 TL çıkacak bir işverenin bu teşvik ile birlikte prim ödemesi 8.666,66 TL olarak çıkacaktır.

Çıktığından bu yana bu teşvik, işverenlerin sigorta ödemelerini geciktirmemesi ve zamanında ödemesi konusunda itici bir güç olmuş, bundan dolayı hem kurum hem de işveren kazanmıştır. 1 Ekim 2016 itibariyle aynı teşvik bağ kur primi ödeyenlere de yansıtılmıştır. %5’lik prim indirimi teşviklerinden dolayı işverenlere her zaman sigorta ve bağ kur primlerini geciktirmeden ödemelerini tavsiye ediyoruz.

Last modified: 8 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir