Asgari Ücret Üzerinden Ödenen Vergiler!

Written by Asgari Ücret

Her vatandaş, kazandığı kazançtan aldığı mal mülke kadar devlete bazı vergiler vermek zorundadır. Asgari ücret alan bir kişinin kazancının ne kadarının vergi olarak devlete geri döndüğünü anlamak için bir çalışma yaparsak;

Asgari ücretle çalışıyorsanız 1.777,50 lira kazançtan elinize geçen net asgari geçim ücreti (AGİ) dahil 1,404 liradır.

Bu farkın;

  • %15’i (266,63 TL) SGK payı
  • %15’i gelir vergisi (226,63 TL- 133,31 TL AGİ = 93,32 TL kesilecek gelir vergisi),
  • % 7,59’u damga vergisi (13,49 TL) olarak kaynağında kesilmektedir.

En baştaki toplam kesinti yuvarlanmış hali ile 373,50 liradır.

Babadan kalma 100.000 liralık bir eviniz ve 15.000 liralık da bir arabanız olduğunu farz edersek;

Mülk vergisi ödemeniz gerekmektedir. Mülk vergisi evinizin değerinin %2’sidir ve hesaplanan bu verginin %10’u kadar da “taşınmaz kültür varlığının korunmasına katkı” olarak ödenmektedir. Böylece, 100.000 lira değerindeki bir evin yıllık 200 lira kadar emlak vergisi vardır. Bunun %10’u kadar yani 20 lira da “taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı” olarak ödenecektir. Toplam miktar 220 lira ve ayda 18,33 liradır.

* 15,000 liralık otomobil için, yıllık motorlu taşıt vergisi (MTV) yıllık 450 lira kadardır. Bu miktar, ayda 37.50 liraya karşılık gelir.

* Arabanıza ayda bir kez 150 lira yakıt aldığınızı varsayarsak, yaklaşık 93 liralık ÖTV ve KDV ödenmektedir.

Kalan paranın;

* Bir cep telefonu faturası için 100 lira ödediğinizi varsayalım. Bu faturanın 47 lirası; özel iletişim vergisi (%25), KDV (%18), kablosuz kullanım oranı (1,64 TL/ay) ve hazine payları toplamıdır.

* İnternet kullanımı için 50 lira ödediğinizi varsayalım. Bunun 12 lirası özel iletişim vergisi, hazine payı ve %18’lik KDV toplamıdır.

* Elektrik, doğalgaz ve su faturası için toplam 150 TL ödediğinizi varsayalım. Bu ücretin 73,2 lirasını oluşturan bedeller; %2 oranındaki ÖTV (doğalgazdan alınıyor), elektrik dağıtım ücreti, sayaç okuma ücreti, kaçak maliyeti, atık su bedeli, çevre temizleme vergisi ve her bir fatura için %18 oranında olan KDV’dir.

* Yiyecek için 300 lira harcadığınızı varsayalım. Bu ücretin, temel gıda maddelerinden oluştuğunu varsayarsak 22,2 lirası yani %8’i KDV’dir.

Bu aşamada, toplam ödenen vergi 154,4 liradır.

* Taşımacılık ve kıyafet için aylık ortalama 300 TL harcadığınızı düşünürsek, yaklaşık %18 KDV’si 45,76 liradır. Ay boyunca herhangi bir alışveriş merkezinde ya da kafede 100 lira harcanmış olduğunu varsayarsak, burada ödenen KDV %10’dur ve yaklaşık 10 liradır.

Tüm bu ödemelere baktığımız da görüldüğü üzere aylık brüt 1.777,50 TL geliri olan ve babadan kalma bir ev bir de araba ile hayatını sürdüren bekâr bir asgari ücretlinin ele geçen net 1.404 lira gelirinin 731,50 lirası vergi olarak devlete geri dönmektedir.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir