Ba – Bs Formları ve Cezai Yükümlülükleri

Written by Gelir İdaresi Başkanlığı

Ba – Bs Formları ve Cezai Yükümlülükleri

Ba-Bs formları, bilanço usulü defter tutan şirketlerin, her ay vermeleri gereken bir bildirimdir. Herhangi bir vergi içermemesine rağmen, ağır maddi yaptırımları vardır. Çıkış amacı, naylon faturaların, çapraz kontrol sistemiyle maliye tarafından yakalanmasının önünü açmaktır. Ba-Bs formları beyanname değil bildirimdirler.

Öncelikle ba-bs formlarının içeriğini açıklayalım.

Ba formu; bilanço usulü defter tutan şirketlerin, aylık bazda 5.000 tl ve üzeri mal veya hizmet alımı yaptığı her bir firmayı ayrı ayrı, tutar ve fatura adedi ile belirttiği bir bildirimdir.

Bs formu ise; bilanço usulü defter tutan şirketlerin, aylık bazda 5.000 tl ve üzeri mal veya hizmet satımı yaptığı her bir firmayı ayrı ayrı, tutar ve fatura adedi ile bildirdiği formdur.

Ba’nın açılımı “Büyük Alış”, Bs’nin açılımı ise “Büyük Satış”’tır.

Ba-Bs bildirim formunun birinin veya ikisinin birden verilmemesi halinde tek bir bildirim verilmemiş olarak kabul edilir. 2016 yılında çıkartılan bir kanuni düzenleme sonucunda, eğer kanuni süresinden sonra 3 gün içerisinde formlar verilirse özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır (2017 için 140 tl). 3 günden sonra verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır (2017 için 1.400 tl).  (Kanuni düzenleme öncesi kanuni süresinden sonra gün farkı olmaksızın özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanıyordu.)

Ba-Bs bildirimlerine herhangi bir sebeple düzeltme verilmesi durumunda, bildirimin verileceği kanuni sürenin sonundan itibaren 10 gün içerisinde herhangi bir ceza uygulanmamakta, sonraki 15 gün için özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanmakta (2017 için 280 tl), daha sonraki bir tarihte düzeltme verenler için ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanmaktadır. (2017 için 1.400 tl). Ayrıca düzeltme bildirimlerinde,  tek bir bildirim olarak değil ayrı ayrı değerlendirilirler.

Örnekle anlatmamız gerekirse, bildirimleri hiç vermemiş olan şirket 1 ay sonra verdiğinde ödeyeceği ceza 1.400 tl iken, iki bildirimi zamanında veren ama çeşitli sebeplerle ikisini de 1 ay sonra düzelten firmanın ödeyeceği ceza 2.800 tl olacaktır.

Ba-Bs formları herhangi bir vergi ihtiva etmemesine rağmen cezaları çok ağırdır. Kdv, muhtasar gibi maliyenin en önemli gelirlerini oluşturan beyannamelerin bile pişmanlık kapsamında çok düşük cezalarla verilebildiği durumda, herhangi bir vergi kaybına yol açmayan ba-bs düzeltmelerinin cezalarının yüksek olması yadırganacak bir durumdur.  Bu durum mükelleflerin çoğu zaman düzeltme vermekten imtina etmelerine yol açmaktadır. Bildirimlere verilecek düzeltmelere yönelik cezaların kalkmasının veya çok cüzi rakamlara düşürülmesinin, maliyenin daha doğru bildirim almasına yol açacağı ortadadır. Maliyenin yakın zamanda yaptığı 3 gün düzenlemesi gibi bir düzenleme daha yaparak, düzeltme bildirimlerinin cezasını ortadan kaldırması veya cüzi bir rakama düşürmesini umuyoruz.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir