Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Büyük Şirketleri Şahıs İşletmesine Çevirmek

Written by Kuruluş İşlemleri


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

 

Büyük şirketlerin şahıs işletmesine çevirmek için nasıl bir yol izledikleri merak konusu. dolayısıyla bizde bu yazımız da İstanbul mali müşavir firması olarak sizlere bu konuda bilgi vermek istedik. büyük şirketlerin mali yükümlülükleri ve gelirle giderleri dengelendiğinde burada ciddi bir sürecin olması da söz konusu olacaktır. Büyük şirketler kendilerini de düşünerek bazı durumlarda şahıs işletmesine dönüşmeyi tercih edebiliyorlar.

Sermaye şirketlerinin kurulmasının amacı şüphesiz sınırsız kazanç elde etmektir. Şirketler her zaman kazanç hedeflerini tutturamayabilirler. Bunun farklı nedenleri vardır. Yetersiz sermaye, rekabet ortamı, taahhüt edilen müşteri beklentilerinin yeterince net anlaşılmaması, ortaklar arasındaki anlaşamazlık ve benzeri birçok  nedeni vardır. Olumsuzluklar şirketleri tasfiye sürecine getirmektedir. Sermaye şirketlerinin tasfiyesi en az bir yıl sürmektedir. Tasfiye sürecinin uzun süreci hem zaman, hem de malzeme maliyeti yaratır.

Sermaye şirketleri olan anonim şirketlerin dönüşüm öncesi sürecini içermezsek,  5 gün içinde sermaye şirketi, özel sektöre ait bir şirkete dönüştürülerek tasfiye edilebilir. Dönüşüm yapıp yapmamakla birlikte, 6102 numaralı TTK ilgili maddesine göre nasıl düzenleme  yapıldığını inceleyelim;

VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme

Madde 194:

(1) Bir ticaret şirketi, devraldığı ticaret şirketi ile birleşebilir. Bu durumda, ortak hükümlerin 138 ila 140, 142 ila 158 ve 191 ila 193 arasındaki hükümleri devralan ticaret şirketine kıyas yoluyla uygulanır.

(2) Ticari bir işletme bir ticaret şirketine dönüştürülürse, 182 ila 193 arasındaki üçlü maddelerle kıyas ile uygulanabilir.

(3) Bir ticaret şirketinin ticari bir işletmeye geçmesi için, ticaret şirketinin tüm bu hisseleri ticari işletmeyi yürüten kişi tarafından satın alınması ve ticari işletme  sicillerine kaydedilip,ilan edilmesi gerklidir.Bu hâlde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir kollektif veya komandit şirket ise mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar. Dönüştürmeye bu Kanunun 264 ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır.

(4) 182 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.

6102 Sayılı TTK’nın tür değiştirme başlıklı 194. maddesinin 3. fıkrasında ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüştürülebileceğine ve ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilerin tüm payları devralarak ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde tür değiştirmeye ilişkin işlemlerin aşamalarının neler olduğunu inceleyelim.

Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüşmesi

Şirketin değişiklikleri sırasında, hem şirketin tüzel kişiliği hem de yeni ticari varlıkların oluşturulması sağlanır. Kayıt için gerekli belgeler;

  • Şirket genel kurulunca onaylanan tip değişikliği planı.
  • Şirket türü değişiklik raporu.
  • Not değişim örneği genel kurul kararı.
  • Yeni kayıtların tescili için gerekli diğer belgeler (gerçek kişilerin kayıtları için gerekli belgeler)
  • YMM veya SMMM, şirketin adını, ücretini ve şirket niteliğini değiştiren tüm sermayesinin ödenmesine ilişkin rapor ve tip değişikliği yapan şirketin onayına tabi olup,olmadığı konusunda yapılan denetime ilişkin denetçi raporunu içermektedir.
  • Tapu, gemi ve fikri mülkiyet kayıtları ve benzeri kayıtlarda tip değişikliği yapan şirket tarafından tescilli malların ve hakların bir listesi, kayıtlı durumlarının beyanları ve bu tür mülkiyet ve hakların ilgili kayıtları hakkında bilgi.
  • Ticaret şirketinin hisselerinin işi yürütecek kişiye veya kişilere devredildiğinin belgesi.
  • Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değişikliği raporunun verilmesi halinde, ortaklar terk edildiyse, ilgili belge müdürlüğe verilir.

İstanbul mali müşavir sitesi olarak büyük işletmenizi şahıs şirketine nasıl çevirmeniz gerektiğine dair yukarıda sizlere açıklayıcı bilgiler vermek istedik. Umuyoruz ki size bu konuda yardımcı olabilmişizdir. Ancak isterseniz bizimle iletişime geçtiğiniz de size bu konuda da yardımcı olabiliriz.

Bir önceki yazımız olan Anonim Şirket Nasıl Kurulur? başlıklı makalemizde anonim şirket, anonim şirket kuruluş ve anonim şirket nasıl kurulur hakkında bilgiler verilmektedir.

Last modified: 2 Nisan 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir