Gelir İdaresi BaşkanlığıGelir İdaresi Başkanlığı Hakkında bilgiler içeren kategori sayfasıdır.

Web Sitesi Reklam Gelirleri

Gelir İdaresi Başkanlığı

Genelde web sitesi açan kişilerin iki amacı olmaktadır, öncelikle sitesinin çok fazla kişiye ulaşması ve bunun akabininde reklam geliriyle kendisine ek gelir veya ana...

Vergi Usul Kanunu’nda Mücbir Sebep Hali

Gelir İdaresi Başkanlığı

Kanunla getirilen yükümlülüklerin bazı durumlarda yerine getirilmesi mümkün olmuyor. Bu sonucu oluşturan sebeplere mücbir sebep denilmektedir. Vergi Usul Kanunu’na...

Vergi Affı ve Vergi Aflarının Sebepleri

Gelir İdaresi Başkanlığı

Vergi affı, ödenmeyen vergi borçları ve bu borçlarla ilgili parasal ve cezai sorumluluklardan tamamen veya kısmen kurtulma imkanıdır. Hukuki olarak ise devletin alacak...

Tahvil Nedir ve Türleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı

Devletin, şirketlerin ve bankaların finansman sağlamak için bir yıldan uzun vadeli değerli kağıtlara tahvil denilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 420. maddesine göre...

İnternetten Satış Yapıyorum, Şirket Kurmalımıyım?

Gelir İdaresi Başkanlığı

Teknoloji ve internetin gelişmesiyle, çok daha düşük maliyetle çok daha fazla kişiye ulaşmanın, farklı mecralarda satış yapıp gelir elde etmenin yolları ortaya...

Hizmet İhracatı Kdv’den Muaf Mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı

İhracatın mal ve hizmet ihracı olarak ikiye ayırabiliriz. Mal ihracı kdv’den istisna iken hizmet ihracında kdv istisnası bazı kurallara tabidir. 3065 sayılı Kanunun...

Futbolcuların Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergi Kanunu’nun  Geçici 72. Maddesi gereğince  31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden bazı oranlarda gelir vergisi...

E-Tebligat Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı

İşverenler bilir, Vergi dairesi bir ödeme geciktiğinde veya bir ceza kesildiğinde bu durumu aylar belki yıllar sonra gelen bir posta yazısıyla tebliğ eder. Posta sizi...

Ba – Bs Formları ve Cezai Yükümlülükleri

Gelir İdaresi Başkanlığı

Ba-Bs formları, bilanço usulü defter tutan şirketlerin, her ay vermeleri gereken bir bildirimdir. Herhangi bir vergi içermemesine rağmen, ağır maddi yaptırımları...