Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Nedir

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Nedir?

Dijitalleşme pek çok işletmeye farklı kolaylıklar sağlıyor. Verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu gibi noktalarda ciddi faydalar sağladığı için pek çok işletme tarafından tercih ediliyor. Stok takibinden mal alımına ve satımına kadar pek çok alanda faydalanılan dijitalleşmeden fatura ve defter noktasında da faydalanılıyor.

E-fatura ve e-defter de bunlardan biri. E-fatura; kağıda basılmaksızın sunucular aracılığı ile firmadan firmaya iletilen ve internet ortamında düzenlenen fatura demek. E-defter ise Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları gereğince tutulması zorunlu defterlerin internet ortamında hazırlanması, düzenlenmesi ve saklanması demek.

E-fatura Uygulaması

E-fatura uygulamasına 2013 yılında geçildi. Bu uygulama ile sistemde kayıtlı kişilere e-fatura gönderebilme, bu kişilerden e-fatura alabilme, bunları dijital ortamda saklayabilme ve ibraz edebilme imkanına erişildi.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği 453 sayılı Gergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre e-fatura uygulamasına geçmek aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler için zorunluluktur.

 

1) 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar

2) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar

E-fatura uygulaması kapsamında sadece e-fatura uygulamasını kullanan mükellefler birbirlerine e-fatura kesebileceği için e-fatura kullanmayan mükelleflere kağıt fatura düzenlenmeye devam edilecek. Eğer e-fatura uygulamasından yararlanıyorsanız, muhatabınız efatura.gov.tr adresinde yer alan “kayıtlı kullanıcı” listesinde yer alıyorsa e-fatura kesebilirsiniz.

 

E-fatura uygulaması için 3 farklı yöntem sunuluyor. Bunlar;

 

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iznine sahip kurumların bilgi işletim sistemi entegrasyonu (Bu izne sahip kurumların listesi için tıklayınız)
 • Kendi altyapınız yeterli ise kendi bilgi işlem sisteminizin entegrasyonu
 • gov.tr adresi üzerinden sunulan ücretsiz GİB Portalı

 

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip e-faturanın avantajları ise;

 

 • Faturalarınız sistemde kayıtlı olacağı için kaybolma riski ortadan kalkar.
 • Ayrıca faturalar internet üzerinden olacağı için saklaması kolaylaşır.
 • Toner, yazıcı, kartuş gibi masraflar ortadan kalkacağı için maliyet azalır.
 • Kağıt faturaları düzenlemek, saklamak ve ibraz etmek için gereken iş yükü azalır.
 • Çevre dostudur.

E-defter Uygulaması

E-fatura ile birlikte e-deftere de geçmeniz gerekecek. Elektronik defter konusu 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan “1 numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yürürlüğe girmiştir. 431 VUK Genel Tebliği’ne göre e-defter tutması zorunlu kişiler şu şekilde:

431 numaralı VUK Genel Tebliğine göre kimlerin elektronik kayıt tutacakları aşağıda yer almaktadır.

1) Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir.

 1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;
 2. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
 3. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

iii. 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

 

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak,
 2. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
 3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

iii. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.

 

2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

E-defter kullanmanın avantajları ise;

 

 • Kağıt ortamında kayıt, saklama ve noter onayı gibi iş yükleri ortadan kalkar.
 • Basılı defter için gerekli operasyonel yükler ortadan kalkar.
 • Saklaması, düzenlemesi ve aranılan bilgiye ulaşılması kolaylaşır.
 • Ofisinizde defterlerin tutacağı yer ortadan kalkacağı için size kalan alan artar.
 • Çevre dostudur.

 

E-defter başvurunuzu edefter.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Gerçek kişi olarak başvuracaksanız başvuruda bulunmadan önce Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür edinmiş olmanız;tüzel kişi olarak başvuracaksanız başvuruda bulunmadan önce 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür edinmiş olmanız gerekiyor.

 

Şu anda yevmiye defteri ve büyük defter, e-defter kapsamında bulunuyor. E-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin e-fatura da düzenlemesi gerekmektedir. Fakat gönüllü olarak e-fatura düzenleyen kurumların e-deftere geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Fatura ve defter tutma konusunda dijital dünyaya geçiş henüz yeni sayılsa da bu alanların kullanım kapsamlarının artacağı kesin. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve teknolojiyi yakalamak verimlilik, azalan iş yükü, zaman tasarrufu gibi yararlar sağlıyor. Siz de bundan neden faydalanmayasınız ki?

 

 

Bir önceki yazımız olan Devlet Destekli Kırsal Kalkınma Destekleri ve Kapsamları başlıklı makalemizde destekleme, devlet destekli kırsal kalkınma destekleri ve kırsal kalkınma hakkında bilgiler verilmektedir.

Özet
E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Nedir?
Yazı Adı
E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Nedir?
Tanım
E-Fatura ve E-Defter uygulaması ile ilgili bilinmesi gerekenler
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir