Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Finansal Yapı Oranları

Written by Borsa


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Oran analizlerinde yer alan finansal yapı oranları, yatırımcıların şirket analizlerini kontrol ederken başvurduğu öz sermaye ile borçlar arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Finansal yapı oranlarının diğer adı da “Borçlanma Oranları”dır.

Finansal Yapı Oranlarını inceleyecek olursak;

Kaldıraç Oranı

Şirketlerin toplam borçlarının toplam varlıklarına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.Şirketlerin sahip oldukları varlıklarının ne kadarını borçla karşıladıklarını göstermektedir. Buna Finansal Kaldıraç ya da Borç Oranı da denmektedir.Şu formüle göre hesaplanmaktadır:

Kaldıraç Oranı = Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar

Bu Kaldıraç oranı ne kadar yüksek olursa o kadar da fazla finansal risk söz konusudur.

Finansman Oranı

Değer olarak 1’den büyük olması arzulanan finansman oranı, finansal bağımsızlığı göstermektedir. 1’den düşük olması işletmenin daha çok üçüncü kişilerce finanse edilmesi anlamına gelmektedir ve bu da şirket için riskli bir durum oluşturmaktadır. Şu formüle göre hesaplanmaktadır:

Finansman Oranı = Öz Kaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Bu oranın özellikle %30’dan düşük olması şirketlerin yüksek borç oranına sahip olduğunu göstermektedir. Yani oranın yüksekliği mali bağımsızlığın yüksek olduğunu ifade etmektedir.

Borç / Özsermaye Oranı

Finansman oranının tam tersi olan Borç/Özsermaye Oranı için arzulanan durum değerin 1’den düşük olmasıdır. Anlam olarak ise borçların yüzde kaçının öz kaynaklar ile karşılandığını ifade etmektedir.

Borç/Özsermaye Oranı = Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz Kaynaklar

Oto Finansman Oranı

Şirketler elde ettikleri kârın bir kısmını şirket için ayırarak şirkete öz kaynak yaratmış olurlar. Buna “otofinansman” denilmektedir. Otofinansman oranı ise, otofinansman yoluyla elde edilen kaynakların oransal gösterimidir.

Otofinansman Oranı = (Kar Yedekleri – Geçmiş Yıllar Zararları) / Ödenmiş Sermaye

Faizin Kazanılma Sayısı

Diğer adı “faiz karşılama oranı” olan faizin kazanılma sayısı ile elde edilen brüt satış karı ile kaç kez faiz ödenebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Faizin Kazanılma Sayısı =  Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Finansman Giderleri

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı

Devamlı sermaye ile finanse edilen duran varlıkların oranını gösteren bu oranın 1’den büyük olması arzulanmaktadır. Küçük bir hatırlatmada fayda var. Devamlı sermaye; uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynakların toplamıdır.

Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı = Duran Varlıklar / (Uzun Vad. Yab. Kayn. + Öz Kaynaklar)

Maddi Duran Varlık/Özvarlık Oranı

Bu oran şirketin maddi varlıklarının ne kadarının özvarlıklarla finanse edildiğini göstermektedir. Maddi duran varlıklar, fiziki varlıkların şirket faaliyetleri için satın alınması  ömrü 1 yıldan fazla olan, hasar görebilir, yıpranabilir ve eskiyebilmeye tabi tutulabilen bilanço kalemleridir. Her bir varlığın maliyetine göre mali tablolara kaydedilir, ancak ülkemizde enflasyon mevcutsa yeniden değerleme yapılır. Bu varlıklar eski ve değer kaybetmiş olarak tabi tutulduğundan, şirketler bu varlıkları değer kaybetmişliğe tabi tutmakta ve bu masrafları amortisman gideri olarak kaydetmektedirler. Bu masraflar para çıkışından kaynaklanmasa da, vergi öncesi kar kalemi indirilir ve amortisman giderleri şirketin daha az vergi ödemesi için izin verir. Araçlar, binalar, arsalar, makine, tesisler ve cihazlar gibi varlıklar bu yapıya kayıtlıdır. Bu kalem şirketin yatırımlarını gösterir.

Maddi Duran Varlık/Özvarlık Oranı = Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye

Devamlı Sermayenin Bağımlılık Oranı

Devamlı sermaye için gerekli finansman ihtiyacını gösteren orandır.

Devamlı Sermayenin Bağımlılık Oranı = (Stoklar+Ticari Alacaklar-Ticari Borçlar) / Devamlı Sermaye

Tüm bunlara baktığımızda bu unsurlar en önemli finansal yapı oranlarımızdır. Bu oranlar nasıl hesaplanır, diye merak ediyorsanız fintables.com’u kullanarak bu oranlara ulaşabilinir. SPK’nın yeni tebliği ile kişilerin sosyal medya üzerinde yorum yapmasına yeni kurallar getirilmiştir.Sonuç olarak  başkasının yorumlarını da herkes göremeyeceği için bu analizleri kişiler kendileri yapabileceklerdir.

Bir önceki yazımız olan Döviz Kurları ve Belirlenmesi başlıklı makalemizde Döviz Kurları, Döviz Kurları Nasıl Belirlenir ve Döviz Kurları ve Belirlenmesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Last modified: 10 Kasım 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir