Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Firmalarda Teknik İflas Nasıl Olur, Nedenleri Nedir?

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Teknik iflas konusuna başlarken bu konunun net bir şekilde açıklanabilmesi içinde şunu ifade edelim. Teknik iflas durumu şirketlerin gerçekten de iflas etmediği anlamına gelir. Ancak gerekli tedbirleri zamanında alınmaması durumunda şirketinde sona ermesine neden olur.

TEKNİK İFLASIN NEDENLERİ  

Teknik iflasa nedenler yasa ile düzenlenmiştir. İlgili yasa da ise aynen şu ifadeler yer alıyor. Son 1 yıllık bilançodan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar nedeniyle karşılıksız olarak kaldığı ispatlanırsa. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya davet eder ve bu genel kurulda da uygun görülen iyileştirici önlemleri sunar.

Son yıldaki bilançoya göre sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin zarar nedeniyle karşılıksız kalması anlaşılırsa hemen toplantıya çağrılan genel kurul sermayenin de üçte biri ile yetinme ve de sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

Yukarıda belirtilmiş olan yasanın hükümleri de her ne kadar anonim şirket ortaklarına yönelik olsa da LTD şirket ortakları içinde uygulanabilmektedir. Buna TTK 633 ve 634. maddesi de dayanak oluşturmaktadır.

TEKNİK İFLASA YOL AÇAN NEDENLER

 1. İlgili maddeye göre şirketin mali durumunun herhangi bir nedenden bozulması halinde şu urumlar oluşacaktır.
 2. Son bir yıl içerisinde bilançodan şirket esas sermayesi ile birlikte yedek akçelerin yarısının da karşılıksız kaldığının tespiti durumunda.
 3. Şirkette borca batıklık şüphesini uyandıran belirtiler olması durumunda yönetim kurulu emsal satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu çıkartılan bilançoda aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamadığı anlaşılırsa, yönetim kurulu bu durumu asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını istemek zorundadır.
 4. Anlaşılacağı üzere, yönetim kuruluna yüklenen görevin doğduğu an, şirket esas sermayesindeki üçte ikilik kaybın tespit edildiği an olmayıp, şirketin borca batık halinde bulunduğunu gösteren belirtilerin ortaya çıkma anıdır.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir : Yanlış ve Gereksiz SGK Ödemesi

ŞİRKETİ BATIK KANAATİNE VARDIRAN BELİRTİLER NELERDİR?

 • Şirketin seri icra ve iflas takiplerine maruz kalması

 • Çalışanların ücretlerinin zamanında ödenmemesi,

 • Banka ve finans kurumlarından kredi temin edilememesi,

 • Vergi, sigorta, ticari borçlar gibi şirket borçlarının ödenmemesi

 • Protestolu çek ve senetlerin fazlalığı.

Şirketin borca batık halinde bulunduğunu gösteren belirtiler var ise yönetim kurulu, aktiflerin emsal satış fiyatlarını esas alarak bir ara bilançosu (mal varlığı bilançosu) düzenler (Yıllık bilanço, bir sonuç açıklama bilançosu iken ara bilançonun düzenleniş amacı ise şirketin aktif ve pasiflerini karşılaştırmaktır. Bu bilançoya “mal varlığı tespit bilançosu ”da diyebiliriz.). Böylece şirketin mali yapısı ortaya çıkar.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir : İflas Etmiş Şirketten Haklarımı Nasıl Alırım?

TEKNİK İFLASA KARŞI ALINMASI GEREKEN KARARLAR

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Limited Şirketlerde ise Müdürler Kurulunun yapmış oldukları incelemelere göre; sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamı 1/2’sinden 2/3’üne kadar zarar sebebiyle karşılıksız kalmış ise Genel Kurul veya Ortaklar Kurulu iki şekilde karar verebilir;

 • Azalan sermaye nispetinde sermaye artırımına gidilebilir veya

 • Mevcut sermaye ile yetinilmeye ve faaliyetin bu olanaklarla devam ettirilmesine karar verilebilir.

Yukarıdaki hiçbirinin alınmaması durumunda şirket feshedilmiş sayılacaktır.

Bir önceki yazımız olan Vergi indirimi Uygulamasından Kimler Yararlanacak? başlıklı makalemizde 2018 vergi düzenlemesi, 2018 vergi indirimi ve 2018 vergi oranları hakkında bilgiler verilmektedir.

Last modified: 26 Ocak 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir