Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Hangi taşeron işçiler kadroya Alınacak?

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Geçtiğimiz yılda Cumhurbaşkanının açıklaması ve Başbakanın da onayının ardından kamuda taşeron olarak çalışan işçilerle ilgili süreçte nihayetinde tamamlandı. Devlette sürekli işçi kadrosunda çalıştırılacak olan bu işçiler 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmış olan KHK sonrasında hükümetinde söz vermiş olduğu gibi kadroya alınmaları söz konusu olmuştur.  Bu noktada belirtmek istediğim önemli konu ise bu düzenlemeden yalnızca kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler yararlanabilecekler. Özel sektörde çalışan işçiler bu kapsam içerisine dahil edilmiş değiller. Burada pek çok çalışanın da konuyla alakalı olarak bilgisinin olmadığını düşünürseniz hangi şartların gerekli olduğu da pek fazla bilinmiyor. Buna göre aşağıda kadroya alınacak olan işçiler için gerekli şartlar belirtilmiştir.

Kadroya Girmek İçin Hangi Şartlar Gerekli?

Sürekli işçi kadrosunda geçişi yapılacak olan alt işveren işçilerinin 4 Aralık 2017 itibariyle, genel bu TC kapsamındaki kamu idareleri, özel bu TC kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, İl Özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşlar ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım yoluyla çalıştırılmış olması gerekiyor.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi bu kamu dairelerinde çalışan işçilerin de taşımaları gereken bir takım şartlar var. Bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda gerekli olan sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları gerçekleşmiş olsa da geçişten sonra bu kadroya devam edebilmeleri için aşağıdaki şartları da taşıyor olmaları gerekir.

  1. a) Türk vatandaşı olmak,
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. d) Askerlik durumuyla ilgili; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  7. g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  8. h) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,
  9. i) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul etmek gerekiyor.

Kadroya Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Yukarıda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmesi durumunda 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren o gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin olduğu birimine sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuru yapabileceklerdir. Öncelikle işçilerin başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek; başvurusu reddedilenlerin varsa itirazları karara bağlanacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan kişiler ise kamu idareleri tarafından düzenlenecek olan sınava girecekler. Bu sınav ise sözlü, yazılı ve uygulama şeklinde olacak. Sınavlarda başarısını kanıtlayanların ise kadroya alınmaları mümkün olacak. Başarısız olanların ise eğer ki bir itirazları olursa onlarda karara bağlanacak. Süreç konusunda tam olarak belirtmek istediğim tarih ise 02 Ocak 2018 itibarinden sonra 90 gün içerisinde başvurular sonuçlanmış olacak. Yukarıda belirtmiş olduğum sınav ise şeklen yapılacak ve herkes kadroya alınacak.

Bir önceki yazımız olan Vergi indirimi Uygulamasından Kimler Yararlanacak? başlıklı makalemizde 2018 vergi düzenlemesi, 2018 vergi indirimi ve 2018 vergi oranları hakkında bilgiler verilmektedir.

Last modified: 17 Şubat 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir