Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Nedir?

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

KOSGEB makine ve teçhizat desteği olarak projelerin özelliğine göre çeşitli oranlarda kredi desteği sağlıyor. Projenin kuruluş aşamasında işletmenin kullanması gereken makine teçhizat ve ofis donanımları için sağlanan destek KOSGEB makine teçhizat desteği olarak adlandırılır. Makine-teçhizat desteği için bir kısmı geri ödemesiz krediler verilebiliyor. Geri ödeme yapılması istenmeyen oran % 60’a kadar çıkabilir.  

KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Şartları

KOSGEB makine teçhizat desteği şartları işletmenin farklı çalışma aşamaları için, farklı miktarlarda belirlenmiştir. Kuruluş aşamasındaki işletmeye KOSGEB’in verdiği makine teçhizat desteği koşulları şunlardır:

 • Satın alınan ya da alınması planlanan makine ve teçhizat işletmenin açılışından sonraki ilk bir yıl ( 12 ay) içinde alınmış olmalıdır.
 • Makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı adı altında girişimciye verilecek kredinin olabilecek maksimum miktarı 15.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. 
 • Makine teçhizat desteği için verilen 15.000 TL kredi geri ödemesiz olarak verilir.
 • Bu kredinin desteklenme oranı eğer işletme 1. Veya 2.bölgede ise %60’dır. 
 • 1.ve 2. Bölgede açılacak işletme için başvuruda bulunan kişi kadın ve/veya özürlü ise sağlanan destek oranı % 70’dir.
 • İşletmenin 3.,4.,5. Ya da 6. Bölgelerden birinde açılması planlanıyorsa verilecek destek oranı % 60’dan % 70 ‘e çıkıyor.
 • 3.,4.,5. Veya 6. bölgede işletme açmak için başvuruda bulunan kişi kadın ve/veya özürlü ise destek oranı % 70’den  % 80 ‘ e çıkıyor.
 • Alınması planlanan makine-teçhizat en fazla 3 yıllık olabilir.
 • Destek ile alınan makine teçhizat 3 yıldan önce satılamaz. 

Eğer kullanılacak makine-teçhizat, işletmenin aldığı kredinin başlangıç tarihinden sonraki ilk 2 yıl içinde alınacaksa, bahse konu kredi teminat karşılığında ve geri ödemeli olarak verilir. Olabilecek maksimum limit 70.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. 

Makine Teçhizat İçin Verilen Destek 

Makine Teçhizat için verilen kredi şartlara göre değişiklik gösterebilir. Eğer işletme 1. Veya 2. Bölgede ise verilecek destek kredisi oranı % 60’dır. Başvuru sahibi kadın veya özürlü ise bu oran % 70’e çıkar.

Eğer işletme 3./ 4./5. Ya da 6. Bölgede açılacaksa verilecek destekleme oranı %70’dir. Başvuru sahibi kadın veya özürlü ise bu oran % 80’e çıkar.

KOSGEB’ e başvuru yapıldığı tarihten daha önceki bir tarihte alınmış makine-teçhizat için destek alınamaz. Destek kredileri, sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra yapılan harcamalar için geçerlidir.

KOSGEB’e sunulan proje kapsamında bazı bütçe kalemlerinde kısıtlama yapılır. Bu kurala göre proje kapsamında istenecek KOSGEB desteği makine-teçhizat, hammadde ve malzeme masraflarının hepsinin toplamı, bütçenin total tutarının % 10’unu geçmemelidir.

KOSGEB desteği istenen makine teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Desteklenmeyen Proje Masrafları

Desteklenmeyen işyeri giderleri şunlardır:

 • Tefrişat vb. harcamalar,
 • İnşaat, tadilat,
 • Arsa ve/veya bina satın alımı için yapılan masraflar,
 • Taşıma araçları, taşıtlar,
 • Resmi harçlar, vergiler,
 • İletişim maliyetleri,
 • Sosyal Güvenlik ödemeleri,
 • Kira ödemeleri,
 • Finansman harcamaları,
 • Su ve/veya enerji masrafları,
 • Proje ile ilgisi olmayan hiçbir masraf kalemine KOSGEB kredi desteği verilmez. 

KOSGEB makine- teçhizat desteği için belirlenen kriterler KOSGEB’in uygulamaya aldığı projeler göre değişiklik gösterir.

Çağrı Esaslı Tematik Programa Verilen Makine Teçhizat Desteği

Çağrı esaslı tematik programa verilen makine teçhizat kredisi, KOSGEB kuralları gereği en fazla % 25 oranında desteklenir.

TEKNOYATIRIM Programı Kapsamında Verilen Makine Teçhizat Desteği

TEKNOYATIRIM programı çerçevesinde makine – teçhizata verilen destek 2019 yılı itibariyle   % 60 oranında geri ödemesiz olarak, kalan % 40’ı ise geri ödenmek koşuluyla tahsis edilmiştir. Eğer alınacak makine-teçhizatın yerli malı olduğu belgelenebiliyorsa KOSGEB verdiği kredi desteğine % 15 ek yapıyor.

TEKNOYATIRIM projeleri için tanınan süre 36 ay olarak sınırlandırılmıştır.

KOSGEB Girişimci Geliştirme Programı

KOSGEB girişimci geliştirme programına ait bazı özellikler vardır. KOSGEB’in belirlediği özel şartlar şunlardır:

 • 2019 Yılı itibariyle makine ve teçhizat alımı için kuruluşların kullanabileceği en yüksek limit 1.100.000 TL’dir.
 • Bu belirlenen limitin KOSGEB desteği verilebilecek miktarı en fazla 300.000 TL’dir.
 • Makine teçhizat desteği yeni ürünler için verilir. İkinci el makine-teçhizat bu destek kapsamının dışında kalır.
 • Başvuru yapan kuruluş en son 2016’da KOSGEB’den makine-teçhizat desteği almışsa, 2019 yılı için tekrar bu destekten yararlanması mümkün değildir.
 • KOSGEB desteği kapsamında bankadan alınan kredinin faizi yoktur. Kredi alımın takip eden ilk 6 ay boyunca hiçbir ödeme yapılmayabilir. 6 ay sonra taksitler 3’er aylık periyodlarda eşit olarak ödenmelidir. Toplam ödeme süresi en geç 36 ay olarak belirlenmiştir. Daha uzun süreli taksitlendirmeler kabul edilmez.
 • Makine-Teçhizat için istenen KOSGEB faizsiz kredisi bankadan verilir. Daha sonra bu destek kapsamındaki para, makine tedarikçisinin banka hesabına geçirilir. Ödemenin yapılmasını takiben makinenin teslim edilip edilmediği yine banka tarafından kontrol edilir. Yani işlemler baştan sona banka güvencesindedir.

KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Talebi

KOSGEB makine teçhizat desteği talebinde bulunmak için gereken şartlar şunlardır:

 • İşletmenin KOSGEB veri tabanına üye olması şartı vardır.
 • İşletme şartları KOSGEB’in KOBİ tanımlamasına uyumlu olmalıdır.
 • İstenen bütün resmi evraklar tamamlanarak, en yakın mesafede bulunan KOSGEB’e bağlı il ve/veya ilçe müdürlüğüne verilmelidir.
 • Başvuru sahibinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kurslarına katılmış olması şartı da aranır.

KOSGEB Veri Tabanına Üye Olmak

KOSGEB veri tabanına üye olmak için gerekli evraklar şunlardır:

 • KOBİ beyannamesi,
 • Noterde onaylatılmış imza beyannamesiyle beraber işletme imza sirküleri,
 • KOBİ bilgi evrakı,
 • İşletmenin Sanayii odasına kayıtlı olduğunu belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi gereklidir.

Bütün bu evrakların aslı ve 1 nüsha fotokopisinin KOSGEB desteği kapsamında başvuruda bulunan, başvuru sahibinin yanında olmalıdır. 

2019 Yılı Makine Teçhizat Kredi Desteği

2019 Yılı makine teçhizat kredi desteği başvurusu yapılması için www.kosgeb.gov.tr sitesinden giriş yapılır. Daha sonra e-hizmetler sayfasından makine teçhizat kredi faiz desteği başvurusu yapılabilir.

Kuruluşta çalışan personel sayısı üzerinden işletmenin ihtiyacı olan makine-teçhizat  alımı için gereken kredi meblağı, net bir şekilde hesaplanabilir. 

Bütün bunların yanı sırada eğer başvuruda bulunan kişi kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını ve/veya 30 yaşın altında ise KOSGEB ‘in verebileceği destek 5.000 TL artar.

KOSGEB’in Kredi Verdiği Makine Ve Teçhizatlar

KOSGEB’in kredi verdiği makine ve teçhizatların özellikler şunlardır:

 • KOSGEB ikinci el makine teçhizat için kesinlikle kredi desteği vermez. Sadece yeni cihazlara kredi verilir.
 • Alınması talep edilen makinenin güç devreleri ve kumandası birlikte çalışabilmelidir.
 • Bahse konu makine ambalajlama, malzeme işleme ve/veya taşıma işlerinden en az birini yapabilmelidir.
 • Makinenin çalışması, kontrol edilebilmelidir.
 • Makine çalışırken bir bütün olarak faaliyet göstermelidir.
 • Eski bir makineye yeni bir modül takılarak makinenin işlevselliğinin değiştirildiği durumlar için destek kredisi verilmez. Sadece yeni makine ve teçhizata kredi verilir.

Makine Teçhizat Desteği İçin Gerekli Belgeler

Makine Teçhizat desteği için gerekli evraklar banka tarafından belirlenir. Bu evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 • Oda kayıt evrakı,
 • Ticaret sicil evrakı,
 • Vergi levhası,
 • İmza beyannamesi,
 • Ticaret Sicil Gazetesidir.

31.12.2019 Tarihine kadar geçerli olan KOSGEB makine-teçhizat desteği hakkında derlenen en son bilgiler bunlardır.

Şirket kurup KOSGEB desteklerinden yararlanmak istiyorsanız Çetinkaya Müşavirlik ve Danışmanlık olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Şartları başlıklı makalemizde KOSGEB hakkında bilgiler verilmektedir.

Özet
KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Nedir?
Yazı Adı
KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Nedir?
Tanım
KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Nedir? KOSGEB Makine Teçhizat alma koşulları nelerdir? KOSGEB yazı dizimiz KOSGEB Makine Teçhizat Desteği yazısıyla devam ediyor.
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik ve Danışmanlık
Yayıncı Logosu

Last modified: 22 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir