Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Mukimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Başvuru Yapılır

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kaynaklı bir firma veya yerli bir firma, Türkiye mukimi olmayan kişi veya kurumlardan hizmet aldıkları zaman bunun vergilendirmesi birtakım sorunlara sebep olabiliyor. Bunlardan biri de vergi ile alakalı yükümlülükler. Tam da bu noktada mukimlik belgesinin gerekliliğinden bahsedebiliriz.

Mukimlik Belgesi Nedir?

Mukimlik belgesi, ilgili kişi veya kurum tarafından mukimi olunan ülkenin yetkili makamlarından alınan resmi bir evraktır. Bu belge, o kişi veya kurumun ilgili ülkede vergi mükellefi olduğunu göstermektedir. Mukimlik belgesi ile ilgili detaylar, 1 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nda (ÇVÖA) yer alıyor. Aynı zamanda bir kişinin veya kurumun hangi durumlarda mukim sayılacağı da ÇVÖA’nın 4. maddesinde açıklanmıştır.

 

ÇVÖA’ye taraf ülkelerde mukim olanlara uygulanan bu anlaşmanın hükümlerinden yararlanmak için kişilerin veya kurumların mukim oldukları ülkede tam mükellef olduklarını ispatlayan mukimlik belgesi almak gerekmektedir. Bu kapsamda yabancı firmaların; Türkiye’de elde ettikleri kazancın ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için;

 • Kendi ülkelerindeki yetkili makamlardan mukimlik belgesi almaları
 • Bu belgenin Türkçe tercüme şeklinde olan aslını notere veya ülkelerindeki Türk konsolosluklarına tasdik ettirmeleri
 • Türkçe tercümesinin bir örneğini vergi sorumlularına veya vergi dairesine ibraz ettirmeleri gerekmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mukimlik belgesinin ibraz edilemediği durumlarda ise ÇVÖA hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar

Yukarıda anlaşmanın hükümlerinden yararlanmak için mukimlik belgesi alınması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi de Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazancın anlaşma çerçevesinde vergilendirilebilmesi için gerekli mukimlik belgesi düzenlemeye;

 

 1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı,
 • Kendi mükellefleri açısından
 1. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları;
 • Kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler açısından
 • Kendi yetki alanları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler açısından
 1. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı)
 • ​Sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler
 • ve 2. maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler açısından yetkilidir.

Mukimlik Belgesi Başvurusu

Türkiye’de tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin mukimlik belgesi alabilmeleri için aşağıdaki belgelerle birlikte yukarıda saydığımız yetkili makamlara başvurmaları gerekmektedir.

 1. Kollektif, adi ve komandit şirket ortakları dahil olmak üzere, tam mükellef T.C. uyruklu gerçek kişiler için;
 • ​EK-1’de yer alan örnek dilekçe
 • Mukimlik belgesi talebinin geçmiş yıllar için yapılması durumunda, belirtilen geçmiş yılda Türkiye’de ikamet edildiğini gösteren belgenin aslı
 1. Tam mükellef tüzel kişiler için
 • EK-2’de yer alan örnek dilekçe
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişiler için;
 • EK-3’te yer alan örnek dilekçe,
 • İkamet tezkeresi örneği,
 • EK-4’te yer alan Mukimlik Belgesi Talep Eden Yabancılar İçin Soru Formu,
 1. Azerbaycan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler için;
 • Yukarıdaki 1, 2 ve 3 üncü maddelerde sayılan belgelerden kendi durumlarına uyan dilekçe örneği ve ekleri,
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığından veya anılan Bakanlığın “www.taxes.gov.az” internet adresinden temin edilecek ve F Bölümü dışındaki bölümleri kendileri tarafından doldurulacak ilgili DTA formu​
 1. Yunanistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin,
 • EK-5’te yer alan Yunanca formun ilgili bölümlerini kendileri doldurmak suretiyle Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Yunanistan yetkili makamlarına ibraz etmeleri gerekmektedir.
 1. Avusturya yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin ise;
 • Gerçek kişiler (ZS-QU1) formunu ve tüzel kişiler (ZS-QU2) formunu
 • Bu kişiler bu formların, “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3. bölümlerini doldurarak Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya yetkili makamlarına göndermeleri gerekmektedir.

Sonuç

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamındaki hükümlerden yararlanabilmek için mukimlik belgesi almak gereklidir. Gerçek veya tüzel kişi olmanızın gerektirdiği belgelerle birlikte yukarıda saydığımız mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlara başvurmanız gerekiyor. Eğer mukimlik belgesi almazsanız, eksik beyan edilen stopaj ve stopaj farkı üzerinden hesaplanacak KDV nedeni ile cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Ekler

 

EK-1: T.C. uyruklu gerçek kişiler için dilekçe örneği

EK-2: Tüzel kişiler için dilekçe örneği

EK-3: Yabancı uyruklu gerçek kişiler için dilekçe örneği

EK-4: Mukimlik belgesi talep eden yabancılar için soru formu

EK-5   : Yunanistan yetkili makamlarına ibraz edilecek Yunanca form örneği

 

Yararlanılan Kaynaklar

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri/1

Gelir İdaresi Başkanlığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri/3

Bir önceki yazımız olan Menkul Sermaye İradı Nedir başlıklı makalemizde menkul sermaye ve menkul sermaye iradı hakkında bilgiler verilmektedir.

Özet
Mukimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Başvuru Yapılır
Yazı Adı
Mukimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Başvuru Yapılır
Tanım
Mukimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Başvuru Yapılır
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir