+ihrac kdv muafTag Archive

Hizmet İhracatı Kdv’den Muaf Mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı

İhracatın mal ve hizmet ihracı olarak ikiye ayırabiliriz. Mal ihracı kdv’den istisna iken hizmet ihracında kdv istisnası bazı kurallara tabidir. 3065 sayılı Kanunun...