vergi affıTag Archive

Vergi indirimi Uygulamasından Kimler Yararlanacak?

Genel

Türkiye’ de her iki yılda bir neredeyse bir af niteliğinde vergilerde düzenlemelere gidiliyor. Dolayısıyla bu durumdan rahatsız olan mükelleflerde düzenli ödedikleri...

Vergi Affı ve Vergi Aflarının Sebepleri

Gelir İdaresi Başkanlığı

Vergi affı, ödenmeyen vergi borçları ve bu borçlarla ilgili parasal ve cezai sorumluluklardan tamamen veya kısmen kurtulma imkanıdır. Hukuki olarak ise devletin alacak...