Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Yanlış ve Gereksiz SGK Ödemesi

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Türkiye’ de SGK kurumu çatısı altında pek çok insanın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla SGK’nın sağlamış olduğu haklardan faydalanabilmek için gerekli olan prim miktarının mutlaka yatırılması gerekiyor. SGK primleri ödenirken bazen hatalı ve yersiz ödeme şeklinde işlem gerçekleştirilebiliyor. Bu makalemizde ise bu konu hakkında bir bilgi sunmak istedik. Bunu da soru yanıt şeklinde gerçekleştirisrek daha doğru anlaşılacağı görüşündeyiz.

Personele ait brüt maaş tutarı, olması gerekenden fazla olarak hesaplandığında vergi, SGK primi ve net tutarları da fazla hesaplanmaktadır. Ancak brüt maaşın verilenden düşük olduğu ortaya çıktığında, yanlış olarak ödenen maaşa ait net tutarı ile vergi ve SGK primi hesaplarını düzeltmek için nasıl işlem yapılmalıdır?

Yukarıdaki sorunun açık bir şekilde sorulmuş olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sorunun yanıtını da aşağıdaki

Soruda da anlaşıldığı gibi personele ait olan brüt maaş tutarı olması gerektiğinden fazla bir şekilde hesaplanmış. Yani vergi, SGK ve net tutarı da fazla hesaplanmış demektir. Brüt ücretin ve verginin fazla olarak hesaplandığının tespit edilmiş olduğu ayda izlenmesi gereken bir yolun sorulmuş olduğunu görüyoruz.

Bilindiği gibi vergi usulü kanununda vergilerde yapılan bir hata vergiye müteallik hesaplarda ve de vergilendirmede yapılan hatalar nedeniyle haksız bir şekilde ya da eksik vergi istenmesi ya da alınması şeklinde açıklanmıştır. Aynı kanunda da anlaşılacağı gibi mükelleflerin vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebileceklerine cevaz verilmiştir.

Bunun yanı sıra Gelir vergisi kanunun 252 seri numaraları genel tebliğinde şu şekilde ifade mevcuttur. Fazladan ya da gereksiz bir vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının da düzeltilmesi sonrasında vergi hatası dolayısıyla fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerektiği hükmolunmuştur.

Aynı tebliğde vergi borçlarına mahsup talebi durumunda bu talebin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiği ve revizyon operasyonu ile iade işleminin aynı vergi dairesi doğrulusunda gerçekleştirilmesi durumunda iade operasyonu için dilekçe dışında ayrıca bir vesika ibrazına gerek olmadığı belirtilmiştir. Ancak vergi dairelerinin değişik olması durumunda hata nedeniyle çoktan tahakkuk etmiş olan verginin ödendiğini gösteren belgenin ibrazı lüzumlu bulunduğu da ayrıca ifade edilmiştir. Çok ve gereksiz olarak ödenmiş olan SGK primlerinin iadesi ile alakalı düzenlemeye de 5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve Umumi Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 89. maddesinde “Yanlış ve yersiz olarak alınmış bulunduğu anlaşılan primler, alındıkları tarihlerden on sene geçmemiş ise, payları oranında işverenlere ve sigortalılara art verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Burada izlenmesi gereken yol vergi dairesine bir dilekçe ile çok ve yersiz ödenen verginin mahsubuna ait müracaatta bulunulması ve buna istinaden çok ödenen verginin bir ileri vergiden mahsup edilmesidir. Fakat çok ödenmiş verginin idarede kalması şeklindeki uygulamada da vergi açısından bir tehlike olmadığını ayrıca belirtmek isteriz.

Bir önceki yazımız olan Vergi indirimi Uygulamasından Kimler Yararlanacak? başlıklı makalemizde 2018 vergi düzenlemesi, 2018 vergi indirimi ve 2018 vergi oranları hakkında bilgiler verilmektedir.

Last modified: 14 Mart 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir